Zarząd

Prezes  Bożena Szymczak-Kańska
Zastępca Prezesa
– Beata Cieślak
Skarbnik – Agata Szydłowska
Sekretarz Jan Szymański
 Członek Zarządu – Dariusz Kargulewicz