Zarząd

Prezes  Bożena Szymczak
Zastępca Prezesa
 Grażyna Kopczyńska
Skarbnik – Agata Szydłowska
Sekretarz Jan Szymański
 Członek Zarządu – Małgorzata Wielkopolan