O zespole

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej istnieje od października  1968 roku. Twórcą, pierwszym kierownikiem oraz choreografem był Kazimierz Jóźwiak. Zespół dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu, bogatym strojom oraz wspaniałym układom choreograficznym odnosił międzynarodowe sukcesy.
Po śmierci Kazimierza Jóźwiaka nowym kierownikiem zespołu w roku 1979 został Jerzy Papiewski. jednak w 1990 roku, wskutek niesprzyjających okoliczności podjęto decyzje o zakończeniu  działalności zespołu.
Zespół reaktywował się w czerwcu 2008 roku, dzięki zabiegom wielu osób w tym Krystyny Korkus, która zarejestrowała go jako stowarzyszenie, a w latach 2008-2013 była Prezesem i koordynatorem zadań wykonywanych przez Zespół. Nowym choreografem został Edward Batarowicz, kierownictwo kapeli objął Lechosław Stelmaszewski, chórmistrzem Idefons Łaszewski natomiast garderobianą – Dorota Mordzak. Podczas imprezy „Święto Róży” w 2008 r. odbył się pierwszy koncert, który zgromadził wielotysięczną publiczność i okazał się być wielkim sukcesem.