O zespole

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej istnieje od października  1968 roku. Twórcą, pierwszym kierownikiem oraz choreografem był Kazimierz Jóźwiak. Dzięki jego zabiegom w katalogu polskich strojów ludowych został zarejestrowany regionalny strój kutnowski. Zespół dzięki wysokiemu poziomowi artystycznemu, bogatym strojom oraz wspaniałym układom choreograficznym odnosił międzynarodowe sukcesy.
Po śmierci Kazimierza Jóźwiaka nowym kierownikiem zespołu w roku 1979 został Jerzy Papiewski. jednak w 1990 roku, wskutek niesprzyjających okoliczności podjęto decyzje o zakończeniu  działalności zespołu.
Zespół reaktywował się w czerwcu 2008 roku, dzięki zabiegom wielu osób w tym Krystyny Korkus, która zarejestrowała go jako stowarzyszenie, a w latach 2008-2013 była Prezesem i koordynatorem zadań wykonywanych przez Zespół. Nowym choreografem został Edward Batarowicz, kierownictwo kapeli objął Lechosław Stelmaszewski, chórmistrzem Idefons Łaszewski natomiast garderobianą – Dorota Mordzak. Podczas imprezy „Święto Róży” odbył się pierwszy koncert, który zgromadził wielotysięczną publiczność i okazał się być wielkim sukcesem.