Stowarzyszenie

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej 99-300 Kutno, Narutowicza 20

KRS 0000339195 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Sródmieście w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego. Data rejestracji 13.10.2009 r. NIP: 775-26-03-041 Regon: 100642557

Konto bankowe: BGŻ 86 2030 0045 1110 0000 0164 8430