Historia Zespołu

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej powstał w październiku 1968 roku przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży w Kutnie. Założycielem zespołu i jego pierwszym kierownikiem oraz choreografem był Kazimierz Jóźwiak. Współpracowali z nim : Mirosław Przybył (chórmistrz), Henryk Wesołowski (kierownik kapeli), Jerzy Czechowski ( akompaniator), Edward Pągowski (konsultant chóru i kapeli) oraz Janusz Nachrzter (konsultant taneczny) - były członek zespołu "Mazowsze". 20 października 1968 roku ogłoszono komunikat o rekrutacji kandydatów do nowo powstającego zespołu. Na zgłoszonych 153 kandydatów przyjęto 65 osób w wieku 16- 18 lat do zespołu tanecznego oraz chóru. Jednocześnie utworzono kapelę ludową złożoną głównie z uczniów miejscowej szkoły muzycznej. Stroje dla grupy wiejskiej (kujawskie) wykonała Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego w Warszawie. Dla grupy miejskiej stroje uszyła Kutnowska Spółdzielnia Odzieżowa „Diana” wg projektu artysty plastyka Stanisława Kurmana. Pierwsza siedzibą zespołu był lokal Klubu Międzyspółdzielnianego przy ul. Sienkiewicza 2. Po kilku miesiącach prób przygotowano 80- minutowy, pełnospektaklowy program folklorystyczny składający się z 3 obrazków scenicznych opatrzonych tytułami : „Zabawa podmiejska”, „Chęć ożenku”, „Swaty”. Premierowy koncert odbył się 6 czerwca 1969 roku na scenie kina ” 19 Stycznia” w Kutnie. Równolegle z rozwojem umiejętności taneczno-muzycznych i wokalnych oraz wzbogacaniem programu uzupełniano komplety strojów : lubelskie, krakowskie i , zupełnie oryginalny, dotychczas nie notowany w katalogach etnograficznych, regionalny strój kutnowski. Należy zauważyć, że region kutnowski nie stanowi wyodrębnionego terytorium historycznego, geograficznego czy etnograficznego. W zasadzie zawsze znajdował się w tradycji folklorystycznej łęczyckiej, chociaż ze względu na swoje położenie podatny był również na wpływy kujawskie i mazurskie. Wspomina o tym Oskar Kolberg w XXII tomie „Ludu”, który w całości poświęca Łęczyckiemu. „Ubiór tutejszego ludu niewiele różnił się od strojów Mazurów rawskich i łowickich. Jedynie w okolicach Krośniewic zbliżony był do stroju kujawskiego spod Kowala. Ubiór kobiet różnił się tylko inaczej przystrojonym czepcem oraz nieco krótsza katanką wierzchnią”. Kiedy w maju 1972 roku oddano do użytku Kutnowski Dom Kultury, zespół przeniósł się do nowoczesnego gmachu i funkcjonalnych pomieszczeń. Nowa siedziba posiadała salę prób, dużą scenę- estradową oraz pełne zaplecze socjalno-techniczne. Zespół liczył wtedy 50 osób. W czerwcu 1979 roku zmarł dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury Kazimierz Jóźwiak- kierownik i choreograf zespołu. Nowym kierownikiem został Jerzy Papiewski. Zmianie uległ również skład kadry nauczającej. Kierownikiem artystycznym i choreografem został Edward Batarowicz, kierownikiem kapeli - Lechosław Stelmaszewski, chórmistrzem – Ildefons Łaszewski, garderobianą – Barbara Sakson. Zespół rozsławiał Kutno w kraju z za granicą. Koncertował w Bułgarii, Rumunii, na Węgrzech, w byłej NRD, Czechosłowacji, ZSRR oraz wielokrotnie w Jugosławii. Wystawił osiem programów opartych na folklorze kutnowskim, które reprezentował na wielu krajowych i zagranicznych scenach. Udział w festiwalach i przeglądach, nagranie dla Polskiego Radia i Telewizji to jedno wielkie pasmo sukcesów zespołu. Wysoki poziom artystyczny, bogate stroje, wspaniałe układy choreograficzne zostały również dostrzeżone przez władze państwowe. Niestety, wskutek niesprzyjających zdarzeń oraz przeobrażeń politycznych i ekonomicznych podjęto trudną decyzję o zakończeniu działalności zespołu. Było to w 1990 roku. Nastąpił 18-letni okres hibernacji. W czerwcu 2008 roku , w wyniku wspólnych rozmów między Krystyną Korkus a Małgorzatą Wielkopolan zrodził się pomysł zorganizowania spotkania byłych członków Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej i występu w Święto Róży . Do współpracy zaproszono Iwonę Frontczak, Agatę Wielkopolan i Andrzeja Śniecia. Dzięki sprawnej i szeroko zakrojonej akcji odnaleziono byłych tancerzy, śpiewaków, członków kapeli, chórmistrza i choreografa. Dobra wola, zaufanie, wsparcie i ogromna przychylność jakimi obdarzyła nas Pani dyrektor KDK, Teresa Mosingiewicz, sprawiły, że zespół rozpoczął próby. Do Święta Róży były tylko dwa miesiące i to miesiące urlopowe ! We własnym zakresie odświeżono przyniszczone i za szczupłe stroje, zreperowano część butów, część dopożyczono. Pierwszy koncert po latach milczenia wyemitowano 14 września 2008 roku. Okazał się być hitem Kutnowskich Dni Roży. Reaktywacja zespołu okazała się być nieunikniona.