Projekty zrealizowane w 2016 roku

Projekty dofinansowane Przez Prezydenta Miasta Kutno: 1. VIII Festyn na Ludowo w Mieście Róż -€“ kwota dotacji  13000zł 2. Folklor Ziemi Kutnowskiej oraz kultywowanie tradycji m iejskiego folkloru lwowskiego - kwota dotacji 9000 zł 3. Udział w IV światowym konkursie Tańca Ludowego „Nowe życie 2016” w Gruzji -€“ kwota dotacji 15000 zł 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży połączony z działaniami w obszarze Kultury i sztuki ludowej - kwota dotacji  7000 zł   Projekty współfinansowane ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich „ Grand na Lepszy Start ”realizowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne: 1. „ Nie tylko we Lwowie” Kultywowanie tradycji miejskiego folkloru lwowskiego -€“ Kwota dotacji 3000 zł   Projekty dofinansowane przez Zarząd Powiatu w Kutnie: 1. Folklor Ziemi Kutnowskiej oraz kultywowanie tradycji miejskiego folkloru lwowskiego - kwota dotacji 3200 zł