5 grudnia 2016 Międzynarodowy Dzień Wolontariatu.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej został zaproszony na Galę Wolontariatu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza. Impreza odbyła się w firmie Textilimpex w Łodzi. Gala Wolontariatu odbywa się cyklicznie organizowana przez Regionalne Centrum Wolontariatu Centerko.

Celem przedsięwzięcia jest podsumowanie działań wolontarystycznych i nagrodzeniu najbardziej aktywnych społeczników z  regionu Łódzkiego działających w różnych obszarach życia społecznego – pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia oraz w dziedzinie Kultury.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej jako jedyny z regionu kutnowskiego  zgłosił się do udziału w konkursie Barwy Wolontariatu i otrzymał wyróżnienie oraz dyplom uznania w którym podziękowano za ofiarność, wytrwałości poświęcenie w służbie na rzecz innych ludzi i dobra wspólnego oraz za dzielenie się swoimi talentami i czasem.

Wyróżnienie przyznane w Konkursie Barwy Wolontariatu jest dowodem na to, że praca ludzi dobrej woli zasługuje na najwyższy szacunek.

źródło: B. Sudomir

580_02_obraz wolontariat-dyplom