11 września 2016r. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej w Święto Róży.

Ten, kto przyszedł na koncert z myślą, że ujrzy baby w ludowych strojach śpiewające tradycyjne przyśpiewki, pozytywnie się rozczarował. Owszem, zespół wykonał znane szlagiery, ale z premierowego programu rodem z przedwojennego Lwowa. Przygotowania trwały tylko pół roku, biorąc pod uwagę fakt, że równolegle graliśmy inne koncerty, czas przygotowania był bardzo krótki. Sama gwara lwowska była utrudnieniem. Pomysł wziął się z jednego z naszych wyjazdów, jednak zrobiliśmy program mniej rozrywkowy, bardziej klasyczny, wieczorowy, bardziej teatralny. 116026s 116028s 116031s 116032s 116033s 116034s 116037s 116038s 116039s 116040s