1%

Jak przekazać 1 % na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej ?

* podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, * podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, * podatnik objęty liniowa, 19 - procentowa stawka podatku, * podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych Jak to zrobić? - należy wypełnić odpowiednia rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38. W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy numer KRS Organizacji Pożytku Publicznego: 0000339195 i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz Zespołu. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 1175487_583092058435080_1778106748_n